[Valid RSS]

[Why Network] แค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้า เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับ

Concept ของการตลาดแบบเครือข่ายผู้บริโภคนั้น ไม่ได้เน้นที่งานขายนะครับ แต่จะเน้นการบริโภคส่วนบุคคลแค่นั้นเอง ด้วยหลักการที่ว่า “แค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้า เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับ” ฟังแล้วไม่ยากเลยใช่มั๊ยครับ

aim-star-concept

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าจะเป็นต้องใช้ และจำเป็นจึงใช้ต่าง ๆ แทนที่เราจะไปซื้อจากแหล่งเดิม ๆ เช่นห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ค้าส่ง เราก็จะไม่ได้อะไรปันผลกลับมา หรือหากไ้ดก็ได้น้อยมากครับ แค่เราเปลี่ยนที่ซื้อสินค้ามาซื้อกับ ธุรกิจเครือข่ายที่เราเป็นหุ้นส่วนอยู่ ก็เหมือนซื้อสินค้าจากบริษัทที่เราเป็นหุ้นอยู่นั้นเอง แค่นี้เราก็จะได้ัปันผลกลับมาเป็นรายได้แล้วล่ะครับ

ดังนั้น หากเราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคมากเท่าไหร่ ย่อมหมายถึงรายได้จากการปันผลที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยทีเีดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด