[Valid RSS]

[แนวคิด] ระบบสำรองของชีวิต

เราได้อไรจาก VTR นี้บ้าง ? เราเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือไม่? เราเป็นต้นเหตุของรายได้หลักของครอบครัวหรือเปล่า? เราอยากจะให้ครอบครัวเรามีความสุข เรายิ่งทำงานหนักเพิ่มขึ้น ๆ เพื่อให้ได้รายได้มากขึ้น เพื่อให้ครอบครัวและคนที่เรารักสบาย แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งไม่มีเราซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวล่ะ ครอบครัวเราจะเป็นอย่างไร พ่อ แม่ ลูกเรา ? เราเคยคิดบ้างหรือไม่ ?

หากเปรียบชีวิตเราเสมือนรถยนต์ เราได้มีระบบสำรองไว้บ้างหรือเปล่า เรามีล้อสำรองไว้เปลี่ยนยามล้อแบนหรือไม่ เรามีสายพ่วงแบตไว้พ่วงยามแบตหมดฉุกเฉินหรือไม่ เรามีกุญแจสำรองยามเราทำกุญแจหายหรือไม่ เราได้เคยวางแผนที่จะมีระบสำรองของชีวิตยามฉุกเฉินบ้างมั๊ย

หลาย ๆ คนไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรเลยกับชีวิตด้วยเหตุผลว่า “ไม่อยากเสี่ยง” แต่ผมอยากจะบอกว่า “ความเสี่ยงที่สุดในชีวิต คือการไม่ทำอะไรเลย” การปล่อยชีวิตผ่านไปวัน ๆ โดยไม่คิดอะไร ไม่มีการวางแผนชีวิต อย่าลืมว่าชีวิตคือความไม่แน่นอน ร่างกายไม่ใช่เครื่องจักร เวลาผ่านไป ใครจะไปรู้อนาคต ดังนั้น อย่าลืมหา “ระบบสำรองของชีวิต” นะครับ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด