[Valid RSS]

[แนวคิด] ชีวิตที่ติดอยู่บนราง..

ผมดูวีดีโอนี้แล้ว ย้อนกลับมามองดูตัวเอง  (และผมเชื่อว่าเพื่อน ๆ ที่กำลังอ่านอยู่อีกหลายคน) ก็เปรียบเสมือนรถไฟขบวนนี้ ที่ถูกกำหนดเส้นทางเดินไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว ชีวิตเราถูกกำหนดด้วยกฏเกณฑ์ทางสังคมที่สืบทอดกันมา จนเหมือนเป็นความเชื่อว่า เราต้องทำแบบนั้นนะ แบบนี้นะ เราถูกพร่ำสอนให้เราเรียนเก่ง ๆ จะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบให้ได้คณะดี ๆ จะได้ไปสมัครงานกับบริษัทใหญ่ ๆ สอนให้ขยัน ๆ ทำงาน ขยันอดทน เจ้านายจะได้เห็นและขึ้นเงินเดือนให้เราเยอะ ๆ เราจะได้รวย ๆ แต่ในชีวิตจริงแล้วมันเ็ป็นแบบนั้นหรือไม่ ?เราประสบความสำเร็จตามที่เราได้เดินตามรางนั้นแค่ไหน และมีคนซักกี่คนที่จะประสบความสำเร็จในรางรถไฟแห่งชีวิตของเขา ?

เราเคยคิดบ้างไหมที่ไม่อยากจะเดินตามรางรถไฟสายเดิม ๆ อยากเปลี่ยนเส้นทางเิดินเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต หากเราเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดเช่นนี้ แล้วทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตดูบ้างล่ะ ครับ เราอาจได้เห็นเส้นทางใหม่ ๆ ที่สวยงาม น่าตื่นเต้น  และเป็นเส้นทางที่เราอยากไปจริง ๆ ก็เป็นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด