[Valid RSS]

[Why Network] ธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภค ต่างกับงานขายตรงอย่างไร

มาดูสรุปความแตกต่างง่าย ๆ ระหว่าง ธุรกิจเครือข่าย งานขายตรง และเฟรนไชน์ ว่าแตกต่างกันอย่างไรครัีบ

ลักษณะงาน               สาขา(คน)           ยอดต่อสาขา(คน)        การดำเนินการ

เฟรนไชน์                         1                          100,000                         ขาย
ขายตรง                           10                        10,000                           ขาย
เครือข่าย                        100                      1,000                            ซื้อ

เห็นมั๊ยครับ ธุรกิจแต่ละแบบต่างก็ให้มาซึ่งยอดรวม 100,000 ทั้งสิ้น แล้วเพื่อน ๆ คิดว่าถ้าหากอยากจะมีรายได้จากธุรกิจซัก 30,000 บาท อยากจะเลือกธุรกิจประเภทไหนง่ายกว่าักัน แน่นอน เลือกธุรกิจเครือขายแบบ “ซื้อใช้เอง” ก็มีรายได้ย่อมง่ายกว่าแน่ถูกมั๊ยครับ

สรุปธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคที่แท้จริง จะมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจดังนี้ครับ

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่าย โดยสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง
- เปิดโอกาสให้คนทุกคนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องมีการลงทุนสูง
- สมาชิกคือ “ผู้ใช้สินค้า” ไม่ใช่ “ผู้ขายสินค้า” จึงเป็นการใช้สินค้าตามจริง ไม่เน้นขายเพื่อปิดยอดสูง ๆ
- สามารถทำควบคู่ไปกับงานเดิมได้ หรือจะทำเต็มเวลาก็ได้

เราคงพอเห็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภค และงานขายแล้วนะครับ ^^

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด