[Valid RSS]

[One World] อย่าปล่อยให้เวลาขโมยความสำเร็จจากคุณไป

time_management

ขึ้นปีใหม่ทุกๆ ปีผู้คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกดีมาก ๆ กับชีวิต เพราะรู้สึกว่าได้ตั้งต้น ตั้งใจ กับการทำอะไรใหม่ ๆ ซักที แต่ถ้าหากคุณมองย้อนกลับไปปีแล้วปีเล่า คุณก็จะพบว่าคณเคยรู้สึกเช่นนี้ทุก ๆ ปี ใช่หรือไม่ ? และที่สำคัญที่สุด ทุก ๆ ปีที่จะเวียนมาถึงก็เป็นอีกหนึ่งปีที่กำลังเลือกว่าคุณจะใช้มันหรือไม่ แต่คุณก็คือคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน ที่สามารถเลือกได้ว่า เวลาในหนึ่งปีนับจากนี้ คุณจะใช้มันหรือไม่ และใช้มันอย่างไร หากคุณปล่อยให้เวลาาแต่ละนาทีหรือแต่ละชั่วโมง หรือแต่ละวันผ่านไปโดยที่ไม่ได้จัดการวางแผนอย่างจริงจัง เวลาก็จะหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์อีกเช่นเคยหากคุณควบคุมตัวเองได้ นั่นหมายถึงคุณควบคุมการใช้เวลาได้ และที่สำคัญจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานที่คุณทำเพื่อความสำเร็จในชีวิตเช่นกัน มีองค์ประกอบหลายประการที่จะทำให้คุณสามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

1. ค้นหาความต้องการของตนเอง

ว่าในปีนี้ “คุณต้องการอะไร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างสิ่งที่คุณต้องการให้ชีวิตของคุณและคนทุกคนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตแบบไหน เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในวันนี้ นอกจากงานประจำที่คุณทำแล้ว ธุรกิจเอมสตาร์ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน เพราะในหนึ่งปีที่ผ่านมา พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า ความสำเร็จในธุรกิจเอมสตาร์ ไม่ได้ยากอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ และความสำเร็จที่เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของผู้คนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นคุณต้องชัดเจนมาก ๆ กับสิ่งที่คุณต้องการมันจริง ๆ มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะต้องทำเป้าหมายของคุณให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจไว้สักที

2. กำหนดงานสำคัญที่ต้องทำ

ซึ่งเป็นเนื้องาที่มีผลต่อความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ งานใด ๆ ก็ตามในแต่ละวัน หากดูแล้วล้วนแต่เป็นงานที่เรียกได้ว่า กิจวัตรประจำวัน ที่ทำให้คุณ ต้องสูญเสียเวลาโดยไม่ได้ผลลัพธ์ของเป้าหมายที่มากขึ้น” ต้องหลีกเลี่ยงโดยเร็ว นั่นหมายถึง คุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เพราะคนส่วนใหญ่จะชอบทำงานที่รู้สึก “สบาย ๆ” และใช้เวลาหมดไปกับการทำกิจต่าง ๆ ที่เรียกว่า “กิจธุระ” ที่ต้องทำซ้ำ ๆ ทุกวันจนไม่มีเวลาทำ “ธุรกิจ” ที่มีผลต่อความสำเร็จของชีวิต

3. อย่าพยายามหาข้ออ้างให้กับตนเอง

การอ้างว่าไม่มีเวลาเพื่อการวางแผน บางคนมักบอกว่ายุ่งมาก ไม่มีเวลามาวางแผนใด ๆ การทำธุรกิจเอมสตาร์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างธุรกิจเครือข่ายขนาดใหญ่ดูแลองค์กรธุรกิจที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ๆ ทุก ๆ วัน ดังนั้นการวางแผนงานเพื่อดูแลดาวน์ไลน์ และผู้คนในองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดธุรกิจสู่องค์กร ทั้งในรูปแบบของการประชุมที่เซ็นเตอร์, เฮ้าส์มีตติ้ง, หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการทำงาน หรือแม้กระทั่งการทำเนื้องานพื้นฐานส่วนตัว ก็ต้องวางแผนเพื่อบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณจะรู้ว่า เวลาที่มีอยู่นั้น สำคัญมากขนาดใหน

4. วิเคราะห์การทำงานทุก ๆ วัน

ว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรไปบ้าง และมีช่วงใดบ้างที่คุณ ถูกขโมยเวลาไป” ทำให้คุณต้องสูญเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเป้าหมาย และคุณจะรู้ว่าทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลามันมีค่ามากเหลือเกินที่จะใช้มันสร้างความสำเร็จในชีวิต เวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ใน 1 ปีมีเพียง 12 เดือน ทุกเดือนที่ผ่านไป ย่อมมีผลต่อเป้าหมายในการทำงานของคุณทั้งนั้น “อย่าให้ใครมา ขโมยเวลา” ของคุณไป และคุณก็อย่าขโมยเวลาช่วงสำคัญของตัวเองไปด้วยเช่นกัน

5. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการใช้เวลาของคุณเสียใหม่

กาเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ให้กลายเป็นคนที่คิด และลงมือทำทันที ต้องอาศัยการฝึกฝน เพื่อเอาชนะตนเองตลอดเวลา แต่ในที่สุดเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนได้ คุณจะรู้สึกถึงการมีพลังในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ความกระตือรือร้นของคุณจะเพิ่มขึ้น และคุณจะเข้าใจชัดเจนขึ้นว่า “เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทอง” เวลาเป็นเสมือนชีวิตของคุณ ถ้าคุณปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนว่า คุณได้ปล่อยชีวิตของคุณให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าเช่นกัน

6. ใช้ศักยภาพของเครือข่ายอย่างเต็มที่ทุก ๆ ครั้ง

เพื่อให้คุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างทรงประสิทธิภาพ หมายความว่า ในธุรกิจเอมสตาร์ถ้าคุณสามารถรวมพลังขององค์กรได้ดี คุณก็จะเข้าใจการใช้ศักยภาพของเครือข่ายได้ดี เช่นเมื่อการมาประชุมไม่ว่าเป็นในรูปแบบใด คุณก็จะต้องพยายามจนถึงที่สุดที่จะมีจำนวนของผู้คนในองค์กรมาร่วมการใช้งานประชุมนั้น ๆ ให้มากที่สุด เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีของการบริหารเวลาที่ดี และมีผลต่อความสำเร็จของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความสำเร็จอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด ๆ ในธุรกิจเอมสตาร์ คุณคือผู้ที่จะกำหนดมันได้ด้วยตัวเอง และคุณจะต้องควบคุมมันให้ได้

เวลา 12 เดือนใน 1 ปีทุกคนมีเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาที่ต่างกัน เข็มเกียรติคุณแห่งความสำเร็จทุกระดับชั้นกำลังรออยู่เพื่อท้าทายให้คุณมาคว้ามันไปครอบครอง

หากคุณไม่ขโมยเวลาของตนเอง คุณก็จะไม่ขโมยความสำเร็จของตนเองเช่นเดียวกัน…

One World Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์2552

time-management-credit-by-studymatrixart

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด