[Valid RSS]

[BTC] Clover Group System Chart

ข่าวดี ! เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้ DVD BTC ของ Clover Group แบบออนไลน์ได้แล้วครับ >> คลิ๊กเพื่อเข้าเรียนรู้

เนื้อหา่ส่วนนี้จะว่าด้วยขั้นตอนการทำธุรกิจเอมสตา์ร์ จากระบบ BTC (Basic Traninng Course) ของกลุ่ม Clover Group ครับ ให้เพื่อน ๆ ศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนรับรองได้เลยว่า เพื่อน ๆ ทุกคนสำเร็จในธุรกิจเอมสตาร์แน่นอนครับ และที่สำคัญอย่าลืมเข้า Center ที่เพื่อน ๆ ประจำอยู่ด้วยนะครับ บทเรียนนี้ไว้เพื่อทบทวนและเตือนความจำเราว่าเรายังขาดตกบกพร่องส่วนไหน ยังมีจุดไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่ม หากเราทำแบบนี้ก็จะทำให้เพื่อน ๆ มีความรู้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ผังที่แสดงนี้เป็นผังรวมคอนเซปท์ในการเรียนรู้ ว่าเราควรรู้อะไรบ้าง เราไม่จำเป็นต้องไปเรียน แบบท่องจำเหมือนตอนประถมนะครับ จำแบบนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้เราดูว่าตอนนี้เราขาดทักษะด้านไหน หรือมีความรู้ด้านไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็ให้เราศึกษาส่วนนั้นก่อน ศึกษาไปทำธุรกิจไป เหมือนฝึกปฏิบัติ แล้วก็ประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และเสริมข้อเด่น ของเราครับ ที่สำคัญที่สุด คือเรารู้ แต่ถ้าเราไม่ทำ ก็ไม่เกิดผลอะไร เราเรียนว่ายน้ำ เราเปิดหนังสืออ่านว่าต้องว่ายแบบไหน ทำมือ ตีขาอย่างไร อ่านจนจำได้ แต่ถ้าเราไม่ลองฝึกว่ายน้ำดูจริง ๆ รับรองก็ว่ายไม่เป็นแน่นอน จริงมั๊ยครับ

aim-star-btc-clovergroup

จากผัง BTC Clover Group จะประกอบไปด้วยหลักการต่าง ๆ ที่สำคัญ 4 หัวข้อใหญ่คือ

1. 4 กระบวนการ

หมายถึงกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่
กระบวนการค้นหา หมายถึงกระบวนการในการค้นหา องค์กร ทีมงาน ผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่ง สามารถแยกออกเป็น 3 กรณีด้วยกันคือ ค้นหา 2-1 กับ Upline, ค้นหา 1-1 และค้นหาแบบ 2-1 กับ Downline >> ดูรายละเอียดเรื่อง “การ Sponsor และบทบาท UL, DL”

กระบวนการกระตุ้น เป็นกระบวนการหลังจากเราได้ผู้ร่วมธุรกิจเข้ามาร่วมงาน กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมธุรกิจของเรา มีความตื่นเต้น มีกำลังใจในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบของกระบวนการกระตุ้นเช่น พาไปเจอ Upline เพื่อแชร์ความคิด,การเล่า Why Network เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของธุรกิจ, การเข้า Center, House Meeting, OPP VIP, เข้างานต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เห็นภาพใหญ่เช่นงาน Touch Your Dream

กระบวนการพัฒนา คือการพัฒนา ทีมงาน ผู้ร่วมธุรกิจในองค์กรของเรา ให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะทำธุรกิจได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากทีเดียวครับ หากเราไม่พัฒนาคน องค์กรเราก็ไม่พัฒนาเช่นกัน ตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาคนเช่น การเข้า Center, House Meeting, เข้า Cousrs The Winner, อ่านสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือ DVD BTC ฯลฯ

กระบวนการรักษา เป็นหัวใจหลักของธุรกิจเลยครับ หากเราทำมาทุกอย่าง แต่เราไม่สามารถรักษาคนในองค์กร หรือเพื่อน ๆ ที่ร่วมธุรกิจกับเราได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงมั๊ยครับ นักธุรกิจบางคนหาทีมงานเก่งมาก สอนทีมงานเก่งมาก แต่ว่ารักษาทีมงานไม่ได้ ก็เหมือนกันเหนื่อยเปล่า ก็ต้องมาเข้ากระบวนการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ ๆ สิ่งที่เราจะต้องรักษาในตลอดเวลาการทำธุรกิจคือ
- รักษาคำพูด
- รักษาสายสัมพันธ์
- รักษาฝัน ทั้งของเราของเพื่อนและทีมงานของเรา
- รักษาคุณธรรม

2. 4 รู้

หมายถึงเนื้อหา 4 อย่างที่เราต้องรู้ในการทำธุรกิจเอมสตาร์ คำว่ารู้ในที่นี้ ไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ต้องเข้าใจ และถ่ายทอดได้ ด้วยนะครับ สิ่งที่ต้องรู้มีดังนี้
- รู้สินค้า
- รู้แผนธุรกิจ
- รู้ข้อโต้แย้ง
- รู้ 3 Why ได้แก่ Why I Join, Why Network, Why Aim Star

3. 4 ทำ

หมายถึงงานพื้นฐาน 4 อย่างที่เราจะควรทำในการทำธุรกิจเอมสตาร์ หรือที่เรียกว่า 3S + 1M ได้แก่
- Sell การขาย (ทำไมเราเรียกว่าขาย ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจนี้ไม่เน้นขาย) >> ดูรายละเอียดเรื่อง “จะขายใครดี”
- Sponsor การสปอนเซอร์
- Support การช่วยเหลือ สนับสนุน 3 อย่างคือ ความรู้ เทคนิค และแนวคิด
- Meeting การประชุมต่าง ๆ เช่น Center, House Meeting, OPP VIP ฯลฯ

4. 5 ค้นหา

หมายถึงกระบวนการสร้างเครือข่าย องค์กร อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่
- กำหนดเป้าหมาย >> ดูรายละเอียดเรื่อง “การกำหนดเป้าหมาย” และ “ตำแหน่งในธุรกิจเอมสตาร์
- รายชื่อ
- นัดหมาย
- สปอนเซอร์ >> ดูรายละเอียดเรื่อง “การสปอนเซอร์”
- ติดตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด