[Valid RSS]

[ข่าว] ภาพงาน Touch Your Dream 6 กันยายน 2552

นสพ. เส้นทางนักขาย ปักษ์แรก ตุลาคม 2552

Touch Your Dream! เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจเอมสตาร์ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” TOUCH YOUR DREAM ขึ้น ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยงานครั้งนี้ มีนักธุรกิจเอมสตาร์และสมาชิกใหม่จากทั่วทุกภูิมิภาค ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับรูบี้สตาร์ แชฟไฟร์สตาร์ เอมเมอรัลสตาร์ ไดมอนสตาร์และคราวน์รูบี้สตาร์ กันอย่างเนืองแน่น

ที่มา : นสพ.เส้นทางนักขาย ปักษ์แรก ตุลาคม 2552

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • 1
  • ...
  • ...
  • 0
เนื้อหาสำหรับถ่ายทอดภายในกลุ่มและผู้สนใจเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด